• Aktualności

      • Brzechwołanki i Fredroscenki

      • 25 kwietnia 2018 r. w ZSO nr 5 im. J.F.Kennedy’ego w Bytomiu odbyły się Szkolne Spotkania z Literaturą i Teatrem oraz Konkurs Małych Form Teatralnych Brzechwołanki Fredroscenki. Spotkania z Literaturą i Teatrem uświetnił obecnością i wykładem Pan Profesor  Maciej Szargot reprezentujący Piotrkowski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Wykład pt.”O Stanisławie Jachowiczu trochę inaczej” przypomniał sylwetkę i twórczość twórcy znanych wierszyków, takich jak np. „Chory kotek”. Imprezę objęli patronatem Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno – Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Naszego Patrona reprezentowała Pani Profesor Barbara Szargot. Kolejnego patrona , Częstochowski Oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków reprezentowała sama organizatorka – Anna Meiser, nauczyciel ZSO nr 5 w Bytomiu, która prowadziła spotkanie, ale także przygotowała prelekcję z pokazem multimedialnym o pomnikach Aleksandra Fredry. Patronem uroczystości był także Prezydent Miasta Bytomia Pan Damian Bartyla. Brzechwołanki i Fredroscenki zostały zorganizowane także w ramach programu profilaktyki o nazwie „Powiem ci, co zrobić”, któremu patronują Panie Pedagog Aurelia Przybylok i Kornelia Matysiok. Wszyscy wymienieni goście podjęli się jeszcze jednej, niezwykle odpowiedzialnej pracy – pracy jury Konkursu.

       Na Konkurs przyjechali uczniowie z kilku bytomskich szkół podstawowych. Po niezwykłych występach na szkolnej scenie, brawach i wspólnych fotografiach zaprezentowano wyniki Konkursu. Jury postanowiło przyznać cztery równorzędne pierwsze miejsca. Zdobyli je : uczennica SP 45 – Karolina Burg, uczniowie SP 16 - Oliwia Klimas,Daria Stalewska,Emilia Janczyk,Patryk Podobyćko,Błażej Podobyćko,Nicola Kowalczyk,Zuzanna Woźniczka,Natalia Kolczok,Nadia Gałązka,Tamara Guminior,Klaudia Kazimierczak (za występ zespołu) i Łukasz Kołodziej oraz Aleks Bolka (za występ w duecie), uczniowie SP 44 - Amelia Berbesz, Wiktoria Zaziąbło, Natalia Brzuchnalska, Aleksandra Urbańczyk, Filip Filbier, Ewa Książek, Emilia Kowalska, Alicja Mainka,  Jakub Choma,  Natalia Psiuch,  Laura Dimitrova, Weronika Czopek. Na widowni zasiedli uczniowie SP nr 26, wychowankowie świetlicy SP 26 i gimnazjaliści.W organizacji Spotkań z Literaturą i Teatrem oraz Konkursu Małych Form Teatralnych pomagał niezawodna klasa III b Gimnazjum nr 14.Wszystkim serdecznie dziękujemy.

       Autor tekstu: mgr Anna Meiser

      • Do mety przybywa się po to, by wyruszyć dalej...

      • To motto tegorocznej uroczystości pożegnania  maturzystów z Kennedy'ego.

       Akademię pożegnalną przygotowali ich młodsi koledzy z klasy 2A VIII LO pod kierunkiem wychowawcy Jolanty Bednorz. Wszyscy byli bardzo wzruszeni, bo niektórzy byli w murach naszej szkoły aż sześć lat!

       Zdjęcia: Natalia Stępień klasa 2A LO

      • Z geografią za pan brat" czyli nasze licealne zwyciężczynie quizu geograficznego na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

      •  W dniu 23 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów "VI Międzynarodowego Dnia Geografa na WNoZ UŚ" uczniowie fakultetu geograficznego z klasy II A LO wzięli udział w Quizie PTG  "Z geografią za pan brat" zorganizowanym i przeprowadzonym przez dr hab. Adama Hibszera.Miło nam poinformować, że w tych rozgrywkach w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Nicole Mocała, a drugie miejsce zajęła Wiktoria Manecka. Serdecznie gratulujemy.

       Autor tekstu: mgr Justyna Przepadło

       Autor zdjęć: dr Marta Chmielewska, Justyna Przepadło

      • Maraton geograficzny z okazji Dnia Ziemi i Międzynarodowego Dnia Geografa

      • W dniach 20 i 23 kwietnia 2018 r. uczniowie klas licealnych Kennedy'ego uczestniczyli w dwóch naukowych wydarzeniach organizowanych przez pracowników Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Były to kolejno "Wieczór z geografią przed maturą" oraz "VI Międzynarodowy Dzień Geografia na WNoZ UŚ". Maturzyści mogli skorzystać z powtórek z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej oraz geografii fizycznej. Zagadnienia ludnościowe przedstawiła dr hab. Anna Runge, zagadnienia gospodarcze- dr Sławomir Sitek, a tematykę osadnictwa i urbanizacji - dr hab. Elżbieta Zuzańska -Żyśko. Treści odnoszące się do geomorfologii zaprezentowała dr hab. Agnieszka Kaczka, treści hydrologiczne - dr Marek Ruman, a tematykę klimatologiczną poruszyła dr Magdalena Opała - Owczarek. Integralną część piątkowej powtórki przed maturą stanowiły wytyczne zaprezentowane przez mgr Józefa Soję z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Uczniowie dowiedzieli się, jakie błędy na maturze z geografii występują najczęściej oraz otrzymali ważne instrukcje, w jaki sposób unikać popełniania takich błędów.

       "VI Międzynarodowy Dzień Geografa na WNoZ UŚ" przyniósł uczniom fakultetu geograficznego z klasy II A wiele wyzwań i radości. Uczestniczyli oni w warsztatach oraz sesji plenarnej. W pierwszej części wizyty na sosnowieckiej "Żylecie" zmierzyli się oni z quizami i grami geograficznymi. Odnosiły się one do tematyki związanej z geografią polityczną, społeczno-ekonomiczną oraz geomorfologią. Tajniki nowoczesnych metod edukacji geograficznej zaprezentowała uczniom Kennedy'ego dr Jolanta Pełka - Gościniak. Sporo było przy tym dobrej zabawy i nauki. Niewiele zabrakło, a uczniowie Kennedy'ego zostaliby geograficznymi milionerami! Kolejnych wrażeń dostarczył geocaching. Jest to rodzaj gry terenowej z wykorzystaniem GPS. Korzystając z geograficznych systemów informacyjnych, nasi licealiści namierzali tzw. "kesze" ukryte na terenie campusu. Zajęcia warsztatowe przygotowała dr Agnieszka Piechota wraz ze swoimi studentami. Ostatnie zajęcia przygotowane dla naszych uczniów dotyczyły meteorologii. Tajemnice pomiarów i obserwacji meteorologicznych zdradzał dr Artur Widawski w ramach warsztatu "Jak sobie nie zaobserwujesz i nie pomierzysz, to się nie dowiesz czyli co tu robić w ogródku meteorologicznym. Licealiści dowiedzieli się, jakie warunki muszą zostać spełnione przy zakładaniu ogródka meteorologicznego, poznali i zobaczyli, jak działają urządzenia pomiarowe oraz w jaki sposób dokonywać obserwacji meteorologicznych.Jednak nie było to zwieńczenie wydarzeń tego dnia. Podczas sesji plenarnej uczniowie spotkali się z Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju - dr hab. prof. UŚ Ewą Łupikaszą oraz zmierzyli się z Quizem PTG "Z geografią za pan brat" opracowanym przez dr hab. Adama Hibszera - przewodniczącego Katowickiego Oddziału Geograficznego oraz Pełnomocnika Dziekana WNoZ UŚ do spraw współpracy ze szkołami". Nasze uczennice spisały się na medal - ale o tym przeczytacie Państwo w kolejnym artykule :)  Czy nauka geografii jest nudna? Kolejny raz udowodniliśmy, że nie. Jak widać na załączonych zdjęciach, wieloletnia już współpraca z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Katowickiem Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego przynosi naszym uczniom edukacyjne korzyści i wiele pozytywnych wrażeń.Jest to dobry prognostyk dla tych, którzy zdecydują się od przyszłego roku szkolnego zasilić grono uczniów licealnej klasy turystycznej tworzonej w Kennedy'm. Serdecznie zapraszamy miłośników turystyki, geografii, nauk przyrodniczych oraz języka angielskiego i historii.

       Autor tekstu: mgr Justyna Przepadło

      • Geograficzna specjalność Kennedy'ego- edukacja uniwersytecka

      • 11 kwietnia 2018 r. uczniowie klasy II A liceum realizujący przedmiot geografia na poziomie rozszerzonym uczestniczyli w warsztatach geologicznych i paleontologicznych organizowanych przez Muzeum Ziemi  Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

       Licealiści utrwalali wiedzę o skałach i minerałach budujących litosferę, a także zmierzyli się z trudnymi zadaniami dotyczącymi rozpoznawania genetycznych typów skał oraz wybranych skamieniałości. Podczas wizyty na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ uczniowie zwiedzili Muzeum Ziemi, zobaczyli wystawy skał, minerałów, meteorytów, a także zawitali w lapidarium.Przypomnijmy- nasza szkoła od wielu lat współpracuje z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, dlatego też licealiści mogą uczyć się od najlepszych i korzystać z wydziałowej bazy naukowo-dydaktycznej.

       Autor tekstu: mgr Justyna Przepadło

      • Nikola i Michelle przeszły do finałów...

      • Dzisiaj tj. 9 kwietnia odbyły się eliminacje corocznego konkursu piosenki pod hasłem "Jeśli potrafisz, pchaj się na afisz". Naszą szkołę prezentowały Michelle Bożentka oraz Nikola Kapuścińska z klasy 2A VIII LO. Konkurencja była bardzo duża, a poziom wykonawców bardzo wysoki. Obie dziewczyny przeszły do finałów, które odbędą się 12 kwietnia. Serdecznie im gratulujemy i trzymamy za nie kciuki!

       Autor tekstu: mgr inż. Jolanta Bednorz

      • Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Morzu Bałtyckim wkracza w fazę finałową

      • Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Bytomiu od wielu lat współpracuje z Katowickim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Stacją Morską im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Efektem działań prowadzonych przez nauczycieli- członków Bytomskiego Koła Polskiego Towarzystwa Geograficznego jest kolejna edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Morzu Bałtyckim i Naukowa Konferencja "Morze Bałtyckie z naszej perspektywy".Miło nam poinformować, że tegoroczna odsłona proekologicznych działań jest objęta patronatami następujących instytucji i osób:

       • Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
       •  Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego
       • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
       • Prezydenta miasta Bytomia  - pana Damiana Bartyli.

       Powoli dobiega końca szkolny etap "konkursu bałtyckiego". Już w maju, jak każdego roku, będziemy gościć w murach Kennedy'ego naukowców oraz młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów - młodych specjalistów do spraw ochrony środowiska.Tymczasem nauczyciele koordynatorzy składają szczególne podziękowania osobom stale wspierającym działania proekologiczne w naszej szkole: Dyrektorowi ZSO Nr 5 w Bytomiu - mgr Alfredowi Kijowskiemu, dr hab. Adamowi Hibszerowi- Przewodniczącemu Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz pełnomocnikowi Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego do spraw współpracy ze szkołami oraz mgr Monice Selin i mgr Justynie Kąpie z "Błękitnej Szkoły" Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. 

      • Mamy brązowy medal w mistrzostwach Bytomia...

      • W dniu 20 marca nasze uczennice reprezentowały szkołę w finałach Mistrzostw Bytomia w Siatkówce Dziewcząt. Zajęły trzecie miejsce zdobywając puchar oraz brązowe medale. Gratulujemy.

       Skład drużyny: Nastula Martyna, Suchanowska Julia, Polaszek Emilia, Popczyńska Aleksandra, Michalak Karolina, Dymer Wiktoria, Hodor Paulina, Brząkała Julia, Szwarc Dominika, Ziętek Patrycja, Krasoń Karolina Opiekun drużyny: Piotr Pietrzak

       Wysoki awans naszych sportowców

       Uczniowie naszej szkoły zdobyli mistrzostwo Bytomia w Siatkówce Chłopców, następnie przechodząc zawody rejonowe awansowali do ćwierćfinałów wojewódzkich. Gratulujemy.

       Skład drużyny: Sommer Paweł, Kolenda Krzysztof, Daniel Damian, Nogaś  Piotr, Wołoszyn Aleksander, Pluciński Karol, Piotrowski Mateusz, Wilm Jakub, Gierzak Patryk.
       Opiekun drużyny: Piotr Pietrzak

       Nasze uczennice reprezentując szkołę w Mistrzostwach Bytomia w Tenisie Stołowym podobnie jak chłopcy najpierw zdobyły Mistrzostwo Bytomia, następnie pokonały mistrzynie Piekar Śląskich i również awansowały do ćwierćfinałów wojewódzkich. Gratulujemy.

       Skład drużyny tenisa stołowego: Suchanowska Julia, Popczyńska Aleksandra, Karpińska Julia

       Opiekun drużyny: Mirosław Gawęcki

      • Mateusz Gniadzik matematyczny laureat

      • Mateusz Gniadzik z klasy 2a Gimnazjum nr 14 zdobył 3 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej z matematyki Olimpus i uzyskał tytuł laureata. Bardzo serdeczne gratulujemy Mateuszowi jego sukcesu, a także nauczycielowi prowadzącemu Mateusza - Jolancie Bednorz

      • Brzechwołanki i Fredroscenki...

      • Zapraszamy do udziału w konkursie Małych Form Teatralnych

       W tym roku mija 225. rocznica urodzin Aleksandra Fredry oraz 120. rocznica urodzin Jana Brzechwy. Chociaż obaj pisarze żyli i tworzyli w zupełnie innych czasach, to jest coś, co ich znakomicie łączy. Obaj pozostawili teksty przeznaczone dla młodego czytelnika (choć można je czytać niezależnie od wieku). Czyż nie znamy dylematów osiołka, któremu „w żłoby dano” , sporu „Pawła i Gawła”, problemów „Skarżypyty” , „Kłamczuchy” lub „Lenia”?

       A zatem proponujemy Wam zabawę teatralną z tekstami obu pisarzy. Przygotujcie interpretację tekstów Aleksandra Fredry lub Jana Brzechwy i pochwalcie się efektem Waszej twórczej pracy na szkolnej scenie. Możecie wybrać teksty dowolne obu autorów, nie tylko te wskazane powyżej.

       Udział w Konkursie będzie pretekstem do twórczej pracy i zabawy – na chwilę oderwiemy się od komputerów, telefonów i Internetu. Nasze spotkanie będzie miał walory wychowawcze. Spędzimy wspólnie czas. Wymienimy się doświadczeniami i dorobkiem artystycznym.

      • Moskwa inna niż myślicie...

      • W ramach wieloletniej już współpracy z Katowickim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego będziemy kolejny raz gościć panią mgr Elżbietę Markowiak -sekretarza Komisji Okręgowej Olimpiady Geograficznej oraz członka Zarządu Katowickiego Oddziału PTG.

       Tym razem "Spotkanie pod globusem" poświęcone będzie tematyce rosyjskiej, a dokładniej- stolicy tego pięknego kraju. W tym czasie będzie można również poznać szczegóły najnowszego licealnego projektu edukacyjnego nauczycieli Kennedy'ego - "klasy turystycznej". Przypomnijmy - innowacja pedagogiczna będzie realizowana od roku szkolnego 2018/2019 pod patronatem Katedry Geografii Regionalnej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w naszym liceum.Czas i miejsce akcji- 5 kwietnia 2018 r., godzina 12.00, ZSO Nr 5 w Bytomiu.

      • Nie krzywdzę zwierząt" - szkolna kampania edukacyjna w Kennedy'm Autorzy- Agnieszka Masik - klasa III A LO oraz Justyna Przepadło

      • Wolontariusze grupy "Fabryka Dobra" od kilku lat działają na rzecz wszystkich potrzebujących, jednak największą troską otaczają zwierzęta. Zapewne takiej motywacji dostarcza współpraca z Przystanią Ocalenie z Ćwiklic. Nie jest więc przypadkowy najnowszy pomysł wolontariuszki "Fabryki Dobra", a jednocześnie uczennicy klasy III A liceum - Agnieszki Masik.

       Agnieszka zaprasza całą społeczność szkolną do udziału w kampanii społecznej "Nie krzywdzę zwierząt". Chcemy stworzyć spot, który ma uświadomić wszystkich, że "zwierzę nie jest rzeczą" i ukazać nasz sprzeciw wobec fali okrucieństwa wobec psów, kotów i innych towarzyszących człowiekowi zwierząt.Dołącz do akcji! Nakręć filmik i prześlij go do nas. Szczegóły na plakacie. Dodatkowych informacji udzielają Agnieszka Masik oraz panie Marta Guja i Justyna Przepadło.

      • Kennedy TEAM na targach edukacyjnych...

      • Stoisko VIII LO na targach edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych w Bytomiu "Na skarpie"

       Zapraszamy do klasy turystycznej z rozszerzonym językiem angielskim.

      • Pierwszy dzień wiosny...

      • Pierwszy dzień wiosny w tym roku zbiegł się z daniem otwartym SP 26. Społeczność Kennedy'ego pod okiem nauczycieli przygotowała w tym dniu mnóstwo atrakcji dla swoich gości. Najlepiej pokażą to poniższe zdjęcia.

       Czekamy na Was do godziny 18 tej

      • Dzień otwarty w Kennedym...

      • Zapraszamy wszystkich chętnych na dzień otwarty dnia 21 marca od godziny 10:00 do 18:00. Przyjdź i zobacz jak sobie radzimy. Może zostaniesz jednym z nas? Serdecznie zapraszamy! Społeczność Kennedy'ego.

      • W PTG Bytom o Bytomiu

      • 15 marca 2018 roku w siedzibie Bytomskiego Koła Terenowego Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego królowała geografia regionalna.Wszystko to za sprawą mgr Anny Meiser- nauczycielki historii i języka polskiego oraz doktorantki Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

       Wykład prelegentki pt.: "Bytomskie ciekawostki - miejsca znane, choć nieznane" cieszył się dużym zainteresowaniem wśród miłośników historii, regionalizmu i geografii. Szczególne zainteresowanie wzbudziła historia placówek leczniczych na obszarze Bytomia. Jak zawsze po zakończeniu wystąpienia, trwała zagorzała dyskusja dotycząca tym razem burzliwej historii naszego miasta oraz perspektyw jego rozwoju.

       Autor tekstu: mgr Justyna Przepadło

      • Wizyta w Planetarium

      • Planetarium to inaczej projektor gwiazdowy, czyli urządzenie służące do odtwarzania wyglądu nieba w różnych szerokościach geograficznych, a także miejsce, w którym takie urządzenie się znajduje. Największe i najstarsze planetarium w Polsce znajduje w sąsiednim mieście. 16 marca 2018 roku nasi gimnazjaliści uczestniczyli w niecodziennych lekcjach  w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie. Wycieczkę zorganizowała dla wszystkich klas drugich i trzecich gimnazjalnych pani mgr Krystyna Marusiak – nauczyciel fizyki i zajęć technicznych. Warto dodać, że lekcje w samym Planetarium poprzedziła wizyta w stacji meteorologicznej.

       Bardzo miła pani prelegentka opowiedziała nam, w jaki sposób dokonuje się pomiarów temperatury, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza. Zobaczyliśmy urządzenia służące do takich pomiarów. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i dzięki temu zasłużyli na dodatkowe oceny. Następnie spacerkiem udaliśmy się do budynku Planetarium. Tu uczestniczyliśmy w kolejnych lekcjach – lekcjach astronomii. Przed naszymi oczami rozgwieździło się niebo, a my mogliśmy zaobserwować gwiazdozbiory, na przykład Oriona, Wielką Niedźwiedzicę i inne. Obserwowaliśmy planety, asteroidy, słowem cały Kosmos, który przestał być dla nas „plątaniną wielokropków” (jak w bajkach Stanisława Lema). Szkoda że nie dopisała nam pogoda, bo moglibyśmy pospacerować po Parku Śląskim. Ale trudno – pogody się nie wybiera. Natomiast wycieczki – owszem. Z ciekawością przyjedziemy jeszcze raz – kolejna grupa uda się do Planetarium 26 marca. A następne to już chyba dopiero po remoncie obiektu, zapowiadanym na czerwiec tego roku. Dziękujemy organizatorce za miłą i pożyteczną wycieczkę, bardzo wzbogacającą naszą wiedzę.

       Autor: mgr Anna Meiser

      • W poszukiwaniu liczby pi...

      • To tytuł matematycznego konkursu, w którym wzięli udział uczniowie naszego gimnazjum: Wronika Kotwica i Mateusz Gniadzik z klasy 2a oraz Adam Andrzejak z klasy 2b. Jako trzyosobowy zespół bardzo dzielnie walczyli z uczniami o rok od siebie starszymi, bo pozostałe szkoły reprezentowane były przez trzecioklasistów. Po pięciu turach zadań okazało się, że są dwa pierwsze miejsca i dwa drugie. No i nasza drużyna była jedną z tych, którzy zajęli drugie miejsce. Niestety po dogrywce spadliśmy na czwartą pozycję. Bardzo gratulujemy naszym reprezentantom. Myślę, że fajnie się przy tym bawili, a co ważniejsze zdobyli kolejne doświadczenie w swym życiu.

      • Hejt w social mediach

      • W dniu 9 marca 2018 roku klasa 2b gimnazjum uczestniczyła w warsztatach z zakresu edukacji medialnej pt. "Hejt w social mediach". Zajęcia prowadzone były przez studenta Uniwersytetu Śląskiego, a absolwenta naszej szkoły, Jakuba Laszczyka. Zajęcia zorganizowała pani Marta Guja.