• PTG

    • Turystyka w Kennedym czyli "Moskwa inna niż myślicie" prelekcja mgr Elżbiety Markowiak

      • 12 kwietnia 2018 r. uczniowie ZSO nr 5 w Bytomiu uczestniczyli w prelekcji mgr Elżbiety Markowiak- członka Zarządu Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej. Wystąpienie poświęcone było stolicy Rosji - Moskwie. W sympatycznej atmosferze pozyskaliśmy informacje dotyczące organizacji wyjazdu do Moskwy, jej położenia, cech środowiska geograficznego oraz przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w stolicy Rosji. Na szczególną uwagę zasługują walory kulturowe Moskwy oraz wiele wydarzeń historycznych, jakie miały tu miejsce. Przypomnieć należy, że Pani mgr Elżbieta Markowiak wielokrotnie gościła już w Kennedy'm z wystąpieniami dotyczącymi krajów europejskich. Tego typu działania wiążą się ze współpracą naszej szkoły z Katowickim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
       Organizatorzy wydarzenia szczególne podziękowania kierują w stronę uczniów klasy II A liceum - Kevina Peregryma, Mateusza Barana, Tomasza kowalskiego, Szymona Pentrysa oraz Łukasza Płazy.


       Tymczasem zapraszamy już na kolejne "Spotkanie pod globusem", które poświęcone będzie Sardynii,
       a odbędzie się już 26 kwietnia b.r.

      • Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
      • Albert Einstein
      • Odważnym człowiekiem jest nie ten, kto się niczego nie lęka. Lecz ten, którego szlachetna dusza swój lęk przezwycięża.
      • William Shakespear
      • Tylko ten jest wykształcony, kto nauczył się, jak się uczyć; kto nauczył się, jak przystosować się i zmieniać.
      • Carl Rogers