• Dzień Otwarty SP26
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Pracownia nauczania początkowego
     • Dzień Języka Ojczystego
     • Studniówka 2019
     • Wszechświat wokół nas...
     • Dzień życzliwości...
     • Zielona kraina
     • Edukacja ze smakiem
     • A może budownictwo na Politechnice Śląskiej?....
     • Bezpłatne zajęcia judo dla SP 26 klasy 1 do 4
     • Dyrekcja ZSO nr 5
     • Dyrektor mgr Alfred Kijowski i wicedyrektor mgr inż. Joachim Bednorz
      • VIII LO na Targach Edukacyjnych...

       Jak co roku, na Skarpie w Bytomiu - Szombierkach, odbyły się targi Edukacyjne skierowane do ostatniego rocznika gimnazjalistów oraz pierwszego rocznika ósmoklasistów. Ze swoją ofertą jak zwykle zaprezentowało się również VIII Liceum Ogólnokształcące.

       Nasi licealiści pod kierunkiem pani Krystyny Marusiak oraz pani Sylwii Leszczyńskiej promowali VIII Liceum Ogólnokształcące wśród bytomskiej młodzieży, która bardzo licznie przybyła na targi.

      • Udany Dzień Kobiet klasy 3c

       Siódmego marca br. nasza klasa 3c „pod dowództwem” wychowawczyni Pani Anny Mrozek i niezastąpionej Pani Justyny Janickiej wybrała się do bytomskiego Cinema City na seans filmowy „Green Book”. Początek filmu, nagrodzonego wieloma nagrodami, nie zapowiadał się zbyt ciekawie, jednak dalsze losy bohaterów bardzo nas zaciekawiły, przyciągnęły naszą uwagę. Po wyjściu z sali kinowej wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że warto było obejrzeć ten film.

      • Szkolny Dzień Języka Ojczystego

       6 marca 2019 roku w naszej szkole miało swój finał wielkie szkolne święto języka polskiego. To jest nasz język ojczysty, o który dbamy na co dzień, a któremu teraz poświęciliśmy mnóstwo uwagi. Wszystkie klasy wzięły chętnie udział w aż trzech językowych konkursach: „Drzwi ortograficzne” (tu chodziło o przypomnienie sobie zasad ortografii i przystrojenie drzwi swojej i nie tylko swojej sali lekcyjnej napisami, ilustracjami, plakatami, na których znalazły się trudne ortograficznie słowa używane w języku polskim), „Mistrz wymowy” (konkurs dla odważnych reprezentantów klas, którzy na szkolnej scenie odczytywali łamańce językowe takie jak: Rozrewolweryzowany rewolwerowiec z rozrewolweryzowanym rewolwerem rozrewolweryzował rewolwer rozrewolweryzowanego rewolwerowca). Trzeci konkurs to „Szkolny Turniej Ortograficzny”, do którego przygotowywali się uczniowie na lekcjach ze swoimi nauczycielami

      • Odliczamy godziny do Dnia Otwartego w SP26

       Zapraszamy społeczność Miechowic do Kennedy'ego!

       Będzie tak radośnie, jak na plakacie. Będzie tak kolorowo, jak na plakacie. Będzie tak intensywnie, jak na plakacie. Będzie w terminie, jak na plakacie.

       Na gości czeka wiele atrakcji. Można zobaczyć w jakich warunkach pracujemy, odpoczywamy na przerwach. Można poczęstować się czymś słodkim, pobawić się w chemika, fizyka, czy znawcę kucuni świata w naszej Geo Kuchni. Zapraszamy!

      • Nietypowa lekcja języka polskiego

       W dniu 5 marca 2019 r. klasa III d naszego gimnazjum udała się do Galerii Malarstwa Polskiego w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Celem tej podróży było wzięcie udziału w lekcji, podczas której gimnazjaliści uczyli się patrzenia na dzieła sztuki pędzla i doskonalili umiejętność opisywania tego, co dostrzegli w obrazach. Uczniowie III d z zainteresowaniem słuchali porad pani Anny Rak z Działu Edukacji Muzeum Górnośląskiego, zadawali pytania i z zaangażowanie opisywali malowidła. Największe zainteresowanie wzbudziło „Wesele kozackie” Józefa Brandta. Warsztaty i nietypowa lekcja wśród arcydzieł bardzo podobały się uczniom, którzy zostali pochwaleni przez prowadzącą.

    • Zgłaszanie dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 26

    • Rodzice zgłaszają dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 26 w Bytomiu na podstawie formularza, w okresie od 11.03.2019 r. do 10.05.2019 r., w sekretariacie szkoły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:30.

     Do pobrania formularz dla dzieci zamieszkałych w rejonie szkoły.

     Do pobrania formularz dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły.

     W dniu 24.05 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły. Na tej podstawie od 27.05 do 31.05.2019 r. rodzice muszą w sekretariacie pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do szkoły.

     Do pobrania szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego.

    • Zapowiadany przez ZNP strajk nauczycieli - informacja dyrektora szkoły skierowana do rodziców

    • Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada w dniu 8.04.2019 r. rozpoczęcie ogólnopolskiego strajku nauczycieli. 
     W czasie strajku należy założyć zamknięcie szkoły dla wszystkich uczniów i osób nie uczestniczących w proteście. Dlatego dyrektor szkoły prosi rodziców o zapewnienie swoim dzieciom pełnej opieki w czasie tej akcji.
     Poniżej odsyłacz do informacji otrzymanej od lidera Związku Nauczycielstwa Polskiego w naszej szkole, a dotyczącej przywilejów rodziców w przypadku konieczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

     Informacja ZNP

    • Radni uchwalili większe granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 26

    • W dniu  25.02.2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu zwiększono granicę obwodu naszej szkoły podając w uzasadnieniu: „dokonano przeniesienia ulicy Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 61 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 54 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 26. Zmiana ta podyktowana została koniecznością racjonalnego wykorzystania miejsc uczniowskich w obydwu szkołach”. Zatem od 1 września 2019 roku obwód Szkoły Podstawowej nr 26 przedstawia się następująco:
     ul. Droga Ewy – numery wszystkie,
     ul. Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 145,
     ul. Leśnictwo – numery wszystkie,
     ul. Nickla – numery wszystkie,
     ul. Relaksowa – numery wszystkie.

    • ZAPRASZAMY 11 marca. Dzień otwarty w Szkole Podstawowej nr 26 i ZAPISY do szkoły!

    • Początek marca to dobry czas budzącej się przyrody. To tradycyjny okres organizowania dnia otwartego w Kennedym. 11 marca, właśnie ten dzień adresujemy do wszystkich, którzy chcieliby nas odwiedzić i odetchnąć ciepłym klimatem Szkoły Podstawowej Nr 26 i VIII Liceum Ogólnokształcącego.
     Mogą się do nas zapisać: przedszkolaki - do pierwszej klasy szkoły podstawowej, obecni uczniowie klas trzecich i szóstych szkół podstawowych - odpowiednio do czwartej i siódmej klasy szkoły podstawowej oraz uczniowie trzecich klas gimnazjalnych i ósmych klas szkół podstawowych - do dwóch oddzielnych pierwszych klas liceum ogólnokształcącego. To bogata oferta dobrej szkoły!
     11 marca, od 12:00 do 17:00, będzie zwiedzanie szkoły, będą poczęstunki, będą zabawy. Ale przede wszystkim będą kameralne spotkania i rozmowy naszych gości z nauczycielami pracującymi w Zespole. Bezcenne!
     A przy okazji w sekretariacie szkoły można zapisać dziecko do klasy pierwszej, czwartej lub siódmej szkoły podstawowej! W dniu  25.02.2019 r. uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia zwiększono granicę naszego obwodu podając w uzasadnieniu: „dokonano przeniesienia ulicy Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 61 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 54 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 26. Zmiana ta podyktowana została koniecznością racjonalnego wykorzystania miejsc uczniowskich w obydwu szkołach”. Zatem od 1 września 2019 roku obwód Szkoły Podstawowej nr 26 przedstawia się następująco:
     ul. Droga Ewy – numery wszystkie,
     ul. Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 145,
     ul. Leśnictwo – numery wszystkie,
     ul. Nickla – numery wszystkie,
     ul. Relaksowa – numery wszystkie.

     Formularze naborowe: dla dziecka z rejonu szkoły oraz dla dziecka spoza rejonu szkoły.

    • DWIE klasy utworzymy w VIII LO w roku szkolnym 2019/2020!

    • Zgodnie z decyzją władz oświatowych w VIII Liceum Ogólnokształcącym zostaną utworzone dwie klasy pierwsze, odpowiednio dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych i trzecich klas obecnych oddziałów gimnazjalnych.

     Zgłoszenia będą przyjmowane od początku maja za pośrednictwem internetowej platformy naborowej. Jak to zrobić będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

    • Prawo rodziców do przeniesienia dziecka do Szkoły Podstawowej Nr 26

    • W związku z pytaniami mieszkańców Miechowic informujemy, że MOŻNA przenieść dziecko do naszej Szkoły Podstawowej Nr 26 w Bytomiu na mocy art. 205 ust. 2 (obecne klasy III) i ust. 5 (obecne klasy VI) Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 60 z późn. zm.). Stanowią one, że istnieje możliwość przenoszenia uczniów szkół podstawowych na wniosek rodzica/opiekuna prawnego do szkół powstałych z przekształcenia dotychczasowych gimnazjów.

     Równocześnie uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25.02.2019 r. zwiększono granicę naszego obwodu podając w uzasadnieniu: „dokonano przeniesienia ulicy Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 61 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 54 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 26. Zmiana ta podyktowana została koniecznością racjonalnego wykorzystania miejsc uczniowskich w obydwu szkołach”.
     Od 1 września 2019 roku obwód Szkoły Podstawowej nr 26 przedstawia się następująco:
     ul. Droga Ewy – numery wszystkie,
     ul. Felińskiego – numery nieparzyste od 1 do 145,
     ul. Leśnictwo – numery wszystkie,
     ul. Nickla – numery wszystkie,
     ul. Relaksowa – numery wszystkie.

     W ślad za tymi uregulowaniami, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 26 w Bytomiu przyjmuje takie wnioski rodziców od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 15 marca 2019 roku. Odpowiedni formularz wniosku można wypełnić w sekretariacie szkoły w godzinach pracy od 7:00 do 15:30.
     Prosimy o przekazanie tej wiadomości zainteresowanym znajomym.
     Do pobrania wnioski o przyjęcia do szkoły: dziecka z rejonu szkoły lub dziecka spoza rejonu szkoły.